รายละเอียดข่าว News detail


อบรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูผู้สอน         เมื่อวันที่ 6 – 9  และ 14 – 17 สิงหาคม 2558 ทางฝ่ายงานวิชาการโรงเรียนเจริญราษฎร์ ได้ส่งครูเข้าร่วมอบรม ในหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการออกแบบสื่อการสอนนักเรียน ณ วิทยาลัยอุตรดิตถ์เทคโนโลยี จ.อุตรดิตถ์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณปรัชญา นวนแก้ว อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

ข่าวสารอื่นๆ


  รับฟังข้อคิด ข่าวสารดี จากสถานีวิทยุ ศจ.ประสงค์ วงค์สิงห์ ได้ทุกวันนะคับ อ่านต่อ >>
  จัดการแข่งขันชกมวยศึกม่วงทองมหากุศลครั้งที่ 3 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามมวยชั่วคราวโรงเรียนเจริญราษฎร์ อ่านต่อ >>
  โรงเรียนเจริญราษฎร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ >>
  ประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการจัดงาน "มหกรรมมวยม่วงทองมหากุศล" จากวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ไปเป็นช่วงเวลา วันที่ 1-8 ธันวาคม 2559 อ่านต่อ >>
  รับฟังข้อคิด ข่าวสารดี จากสถานีวิทยุ ศจ.ประสงค์ วงค์สิงห์ ได้ทุกวันนะคับ อ่านต่อ >>
  นมัสการพระเจ้า เนื่องในวันระลึกโรงเรียน อ่านต่อ >>
  มหากรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 8 อ่านต่อ >>
  เชิญร่วมงานสืยสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 122 ปี ชาวม่วง-ทอง อ่านต่อ >>
  ขอเชิญรับฟังข้อคิดดีๆ เพลงเพราะๆ จากสถานีวิทยุกระจายเสียงคริสตจักรไทยเจริญธรรม อ่านต่อ >>
  เปิดโลกปิโตเลียม กับ ป.ต.ท. ^^ อ่านต่อ >>

<< Back