2016-10-04
ประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2559
2016-10-03
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2016-09-30
ส่งแผนวิชาการ ครั้งที่ 2
2016-09-29
ประชุมคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน
2016-09-24
เรียนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 13
2016-09-22
ประชุมคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน
2016-09-17
เรียนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 12
2016-09-15
ประชุมคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน
2016-09-13
ประชุมครูอนุบาล
2016-09-10
เรียนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 11
Charoenrasdr School โรงเรียนเจริญราษฎร์ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการ

ผู้บริหารและหัวหน้างานอบรมสัมนากลุ่มโรงเรียนพัฒนา จ.พิจิตร

กิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาจากปราญช์ท้องถิ่น

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการศึกษาทุกท่าน

การอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ

รับมอบคอมพิวเตอร์ โครงการไทยซัมซุงประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน

ดูกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านข่าวทั้งหมด