รายละเอียดข่าว News detail


โรงเรียนเจริญราษฎร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2559โรงเรียนเจริญราษฎร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่ระดับชั้นบริบาล อายุตั้งแต่ 1ขวบ 6 เดือน  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
ติดต่อสมัครเรียนได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนเจริญราษฎร์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 31 มีนาคม  2560 หลักฐานการสมัคร 1. สำเนาสูติบัตร ( นักเรียน ,บิดา , มารดา ) 2. สำเนาทะเบียนบ้าน  ( นักเรียน ,บิดา , มารดา ) 3. หลักฐานผลการเรียนเดิม 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

โครงการพิเศษ  ในแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.       นักเรียนเรียนดี
2.       มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี / กีฬา
3.       มีพี่ – น้อง เรียนอยู่ในโรงเรียน 2 คน ขึ้นไป

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054 – 511051 ในเวลาราชการ

ข่าวสารอื่นๆ


  ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกโรงเรียน วันที่ 10 มิถุนายน 2018 ณ คริสตจักรที่ 1 แพร่กิตติคุณ อ่านต่อ >>
  ขอเชิญชมการชกมวยนัดพิเศษ "ศึกม่วงทองมหากุศล" ครั้งที่ 4 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018 อ่านต่อ >>
  โรงเรียนเจริญราษฎร์ร่วมกับ CP ALL จัดหลักสูตรทวิศึกษา ในปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ >>
  รับฟังข้อคิด ข่าวสารดี จากสถานีวิทยุ ศจ.ประสงค์ วงค์สิงห์ ได้ทุกวันนะคับ อ่านต่อ >>
  จัดการแข่งขันชกมวยศึกม่วงทองมหากุศลครั้งที่ 3 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามมวยชั่วคราวโรงเรียนเจริญราษฎร์ อ่านต่อ >>
  ประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการจัดงาน "มหกรรมมวยม่วงทองมหากุศล" จากวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ไปเป็นช่วงเวลา วันที่ 1-8 ธันวาคม 2559 อ่านต่อ >>
  รับฟังข้อคิด ข่าวสารดี จากสถานีวิทยุ ศจ.ประสงค์ วงค์สิงห์ ได้ทุกวันนะคับ อ่านต่อ >>
  นมัสการพระเจ้า เนื่องในวันระลึกโรงเรียน อ่านต่อ >>
  มหากรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 8 อ่านต่อ >>
  เชิญร่วมงานสืยสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 122 ปี ชาวม่วง-ทอง อ่านต่อ >>

<< Back