อัลบั้มภาพกิจกรรม


คณะบริหารโรงเรียนเยี่ยมเยียน คจ.สุพรรณลาต (บ้านร่องฟอง)