อัลบั้มภาพกิจกรรม


อบรมโครงการป้องกันและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์