อัลบั้มภาพกิจกรรม


อนุชนสภาคริสตจักรจัดอบรมนักเรียนกลุ่มพี่เลี้ยง ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา