อัลบั้มภาพกิจกรรม


ชาวแพร่ร่วมใจ รณรงค์ป้องกันโรงไข้เลือกออก"เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย"