อัลบั้มภาพกิจกรรม


. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "หนึ่งนาทีศศิบุตร อร่ามเรืองสู่เมืองแพร่