อัลบั้มภาพกิจกรรม


บรรเลงเพลงพิธีเปิดงานกีฬานักเรียน – นักศึกษา จ. แพร่ ประจำปี 2558