อัลบั้มภาพกิจกรรม


เทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ