อัลบั้มภาพกิจกรรม


คณะบริหารโรงเรียนเยี่ยมเยือน คจ.สามัคคีธรรม(บ้านป่าแดง) จ.แพร่