อัลบั้มภาพกิจกรรม


วันสถาปนาลูกเสือ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารจังหวัดแพร่