อัลบั้มภาพกิจกรรม


กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง และทำความสะอาดบริเวณโรงเรีย