อัลบั้มภาพกิจกรรม


มอบเกียรติบัตรตกแต่ง พานไหว้ครูดีเด่น ระดับประถมศึกษา 1- 3