อัลบั้มภาพกิจกรรม


กิจกรรมรณรงค์ควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก