อัลบั้มภาพกิจกรรม


นมัสการพระเจ้าวันระลึกโรงเรียนเจริญราษฎร์ ณ คจ.ที่1 แพร่กิตติคุณ