อัลบั้มภาพกิจกรรม


ต้อนรับผู้บริหารจากโรงเรียนผดุงราษฎร์