อัลบั้มภาพกิจกรรม


ต้อนรับคณะมิชชันนารีชาวเกาหลีใต้ มาเยี่ยมเยียนโรงเรียน