อัลบั้มภาพกิจกรรม


วันนี้นักเรียน รร.เจริญราษฎร์แพร่ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ม.6 ร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโ