อัลบั้มภาพกิจกรรม


การอบรมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินการวิจัยโรงเรียนขนาดเล็ก มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย