อัลบั้มภาพกิจกรรม


ผป.สุรพงศ์ มิตรกูล เลขาธิการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน