อัลบั้มภาพกิจกรรม


นมัสการพระเจ้ามัธยมปลาย ณ คริสตจักรที่ 1 แพร่กิตติคุณ