อัลบั้มภาพกิจกรรม


ารแสดงวงดนตรีลูกทุ่งคริสเตียนวิทยาลัยพระคริสธรรมแมคกิวาลี @ โรงเรียนเจริญราษฎร์