อัลบั้มภาพกิจกรรม


ผู้บริหารและหัวหน้างานอบรมสัมนากลุ่มโรงเรียนพัฒนา จ.พิจิตร