อัลบั้มภาพกิจกรรม


ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักเรียน 3 ศาสนา