อัลบั้มภาพกิจกรรม


รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนจากคณะกรรมการกระทวงศึกษาธิการ