อัลบั้มภาพกิจกรรม


ผู้บริหารและคณะครูเยี่ยมเยียมคริสตจักร คริสเตียนไทยน้ำไผ่