อัลบั้มภาพกิจกรรม


ศจ.อภิเดช อ.ยุพิน ชัยราชา ได้มาแอ่วเมืองแพร่ และได้เก็บข้อมูลเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ในวันพรุ่งนี้เมืองน่