อัลบั้มภาพกิจกรรม


ต้อนรับผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา และ โรงเรียนบำรุงวิทยา