อัลบั้มภาพกิจกรรม


ยินดีต้อนรับ ศจ.ดร.ชารอน ไบรอันท์ และอาจารย์วรพจน์ เสรีรัตนกุล ผู้ประสานงาน Christian Volunteers in