อัลบั้มภาพกิจกรรม


คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมค่ายผู้นำนักเรียนคริสต์เตียน