อัลบั้มภาพกิจกรรม


กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชนระดับชาติ(ภาคเหนือตอนบน) ประจำปีการศึกษา 2556