อัลบั้มภาพกิจกรรม


นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ทัศนศึกษาดูงานการทำผ้ามัดผ้อม