อัลบั้มภาพกิจกรรม


ันนี้(21 ก.ย. 59) ได้นำนักเรียนระดับ ม.ปลาย เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านวิทยาลัยชุมชนแพร่ และตอบปัญหาอาเซ