อัลบั้มภาพกิจกรรม


คณะครูและผู้บริหารเยี่ยมเยียนหมวดคริสเตียนบ้านปิน อำเภอลอง