อัลบั้มภาพกิจกรรม


รด.จิตอาสา โรงเรียนเจริญราษฎร์ ปี 2-3 (วันที่ 23 ก.ค. 59) ไดัปฏิบัติหน้าที่ออกรณรงค์ให้ประชาชนไปออ