อัลบั้มภาพกิจกรรม


ฝึกทบทวนนักเรียนและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร