อัลบั้มภาพกิจกรรม


ประชุมโรงเรียนร่วมพัฒนากลุ่มที่ 6 มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย