อัลบั้มภาพกิจกรรม


เยี่ยมเยียนหมวดคริสเตียนน้ำหมีใหม่เจริญ