อัลบั้มภาพกิจกรรม


ค่ายอาสาบ้านต้าแป้น วันที่ 12-13 มีนาคม 2559