อัลบั้มภาพกิจกรรม


ศิษย์เก่าโรงเรียน รุ่น 2505 -2509 มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับทางโรงเรียน