อัลบั้มภาพกิจกรรม


อบรม STEM สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 (เคติตภาพ จาก FB.โรงเรียนปรียาโชติ)