อัลบั้มภาพกิจกรรม


อบรมงานด้านวิชาการโรงเรียน ณ โรงเรียนผดุงราษฎร์ จ.พิษณุโลก