อัลบั้มภาพกิจกรรม


มอบดอกไม้แสดงความยินดีรับปริญญาครูและนักศึกษาฝึกสอนระดับอนุบาล