อัลบั้มภาพกิจกรรม


ตัวแทนนักเรียนกิจกรรมขับขานประสานเสียงเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ ประจำปี 2558