อัลบั้มภาพกิจกรรม


นักศึกษาวิชาทหาร ช่วยทำเครื่องเล่น BBL.. ให้น้องอนุบาล